Замърсяване на въздуха в Чехия

Киселинният дъжд е замърсяване на въздуха, причиняващо много щети върху околната среда. Тези киселинни замърсявания достигат високо в атмосферата, пътувайки с вятъра стотици мили, и след това се връщат към земята по пътя на дъжда, снега или мъглата, и като невидими “сухи” форми. Киселините се свързват с други химикали, за да формират урбанизирания смог, който атакува белите дробове, причинява болести и дори смърт.

Киселинният дъжд забавя растежа на насажденията, особено на дърветата, като планинските са в по-голям риск. Ако популацията на едно насаждение или животно е засегната от киселинния дъжд, видовете, хранещи се с този организъм, ще бъдат също застрашени. Така цялата екосистема ще бъде изложена на опасност.

Киселинният дъжд на практика унищожава сгради, статуи, автомобили и пр. Корозивните щети могат да засегнат и много исторически сгради, което е истинска трагедия. Такъв е случаят с Партенона в Атина и Тадж Махал в Индия.

Как да бъде предотвратено това? Всеки път, когато потребител купува енергоефективни уреди, прибавя изолация към дома си, движи се с колело, или взема автобуса до работа, спестява енергия и така се бори срещу киселинния дъжд.

Щом веднъж се появи киселинният дъжд, варовикът на прах може да бъде добавен към водата или почвата и така да го неутрализира. Земната повърхност в големите градове, уязвима на явлението, може да бъде покрита с киселинно-резистенни бои.

Изчистването на сулфар-диоксида и нитроген-оксидите ще редуцира не само киселинния дъжд, но също и смога. Базирана върху знания за цената, която посетителите на националните паркове ситуират върху чисти сценични далечни изгледи, Американската агенция за защита на околната среда, смята че достигането на дълбочинни изгледи само в източния национален парк ще струва 1 билион долара от туристически приходи в държавната хазна само за 1 година.

Киселинният дъжд е замърсяване на въздуха, причиняващо много щети върху околната среда. Тези киселинни замърсявания достигат високо в атмосферата, пътувайки с вятъра стотици мили, и след това се връщат към земята по пътя на дъжда, снега или мъглата, и като невидими “сухи” форми. Киселините се свързват с други химикали, за да формират урбанизирания смог, който атакува белите дробове, причинява болести и дори смърт.

  • Горски щети от киселинния дъжд
  • Щета от киселинния дъжд