Версайският дворец

Най-известният дворец в Европа, разположен в югозападната част на Париж, тясно свързан с живота и владичеството на Луи ХIX - краля Слънце. Построяването назначава самият крал през 1661 г. с главен архитект Луи ле Вьо.

Работата му се базира на изцяло нов строителен подход, поради което още след началния етап сградата се превръща в сензация. Втората фаза от строителството (надграждане) започва през 1668 г., при което се пристрояват нови сгради около тронната зала. Третата, последна кампания ангажира над 30 000 работници и занаятчии и продължава цяло десетилетие.

След построяването му кралят Слънце сменя седалището си от Париж във Версай (все още отделни градове). При избухването на Френската революция дворецът понася значителни щети, възстановени частично след завършването й. През ХIХ-ХХ век дворецът е основно възстановен с търсене на максимална прилика с първоначалния му вид.

  • Версайски дворец
  • Екстериор
  • Градините на Версай
  • малък Трианон
  • Рецепционната зала
  • Залата на огледалата

Simple Image Gallery Extended