бял вълк

Вълкът е хищник, съотнасян към чакала и домашното куче. Характеризира се с остри и мощни зъби, пухеста опашка и кръгли зеници. Вълкът се чувства еднакво добре в прерията, в гората и на всякакви други места, с изключение на високата планина.

През топлите сезони се срещат и по единично, но през зимата се движат се в стада (глутници). Всяка глутница има водач, мъжки екземпляр, наричан алфа вълк. Хранят се с дребни, рядко по-едри животни. През зимата, когато не успяват да намерят достатъчно храна, разчитат на мърша и дребни плодове. Женската ражда до 10 малки, които отглежда в продължение на половин година. Живее в хралупа, дупка, издълбана от него, пещера или други полузатворени пространства.

Познати са два основни вида вълци и много подвидове:

  • Сив вълк - достига дължина от метър и половина и тегло почти 80 кг.
  • Червен вълк - среща единствено в югоизточната част на САЩ. Червеният е с по-слаби физически данни. Този вид е силно застрашен от изчезване, включен е в Червената книга и вече не се среща на свобода в естествени условия. Отглеждат се екземпляри в резервати в различни места по света.
  • Известни са близо 40 подвида на горните два.

В повечето райони по света вълкът се смята за потенциално изчезващо животно. Застрашителното им изчезване се дължи на навлизането на човека в техния хабитат и на погрешното схващане, че вълкът е потенциално опасен за добитъка и хората. В действителност са документирани твърде малко случаи на нападения на вълци върху хора.

Вълкът е важен елемент във хранителната верига и изчезването му влияе негативно, като позволява увеличаването на много вредители.

  • grey-wolf
  • Червен вълк