прилеп

Прилепът е единственият бозайник, способен на устойчив полет. Голямото семейство на прилепите се заражда преди около 60 млн. години и включва 900 вида, включващи екземпляри от 2,9 см тежащи едва 2 грама до гигантските “летящи лисици”, достигащи размах на крилете 1,7 м и дължина на тялото 42 см.

За разлика от повечето птици те са способни на сравнително бавен полет и силна маневреност. Повечето малки екземпляри се придвижват чрез ехолокация, което е пулсираща емисия от високочестотни звуци, които се изстрелват и получават обратно като отразено от околната повърхност ехо. От него прилепите получават информация за позицията, в която се намират, относителната дистанция и дори характера на обкръжението или конкретния предмет. Това им позволява безпроблемно придвижване при пълен мрак, но въпреки това нито един вид прилеп не е тотално сляп. Средната продължителност на живот при по-големите прилепи е около 20 г., а рекордната възраст, засечена на екземпляр в САЩ е 31 г.

  • Прилеп в полет
  • Австралийски плодов прилеп
  • Прилеп Вампир
  • Прилеп бръмбар
  • Дългоух прилеп
  • Кацнали прилепи

Simple Image Gallery Extended