земетресение

Земетресението е явление при което земната кора се тресе от рязко движение на подземни скални пластове. Случва се в момент когато има рязко освобождаване на енергия, обикновено акумулирана от натиск на скални масиви. Тази енергия се пренася към повърхността на Земята под формата на земетръсни вълни.

Науката която изучава земетресенията се нарича сеизмология, което произлиза от гръцката дума seismos - треса.

Пораженията от едно земетресение могат да бъдат от едва забележими до катастрофално разрушителни. Това зависи от магнитуда (силата) и от продължителността му. Степента на пораженията зависи също от структурата и материалите на сградите в района където то се случва. Ефектите варират от почти недоловими трусове до мощни трусове в радиус от стотици километри.

Друг ефект, който земетресенията генерират са големите приливни вълни в моретата и океаните. Поради това, че такива вълни не са свързани с прилива, те се наричат сеизмични вълни, известни още с японското име Цунами. Такива водни стени са удряли населени крайбрежия, унищожавайки цели градове. През 1896 г. японският град Санрику е бил поголовно тотално разрушен, отдавайки 20 хил. жертви.

Сеизмолозите отчитат силата на земетресенията по две скали. Едната е наречена на американския сеизмолог Чарл Рихтер и отчита силата в епицентъра. Логаритмичната скала е 9-степенна. Земетресение с магнитуд 7 е 10 пъти по-мощно от магнитуда 6, 100 пъти по-мощно от магнитуда 5, 1000 пъти от 4 и т.н. В света са засечени около 800 земетресения с магнитуда между 5 и 6. Другата скала е въведена от италианския сеизмолог Джузепе Меркали. Тя е 12-степенна и отчита силата на земетресението и в периферните райони. Магнитуда 11 и 12 по Меркали се равнява на 8,9 по Рихтер.

Някои от най-унищожителните земетресения в света са: 1556 г. - Шенси - Китай с 800 000 жертви то е едно от най-големите природни бедствия в света; 1693 г. - земетресението в Силиси, отнема 60 000 човешки живота и унищожава един цял японски град; в началото на 18 в. японският град Едо (днешно Токио) е унищожен, а от бедствието загиват 200 000 души; 1755 г. - Лисабон - 60 000 жертви. Силата от това земетресение е усетена чак на английска земя; 1797 г. еквадорският град Куито - 40 000 жертви; 1920 г. провинция Кансу - Китай - 200 000 жертви и в същия регион през 1932 г. 70 000 жертви.

  • Земетресението в Аляска
  • Земетресението в Лома Периета
  • Земетресението в Армения
  • Земетресението в Кобе
  • Цунами