Телефонът на Александър Греъм Бел

Това изумително откритие на човечеството, без което не можем да си представим живота днес, има дълга и много бурна история. Френският учен Чарлз Борсел, през далечната 1854 г. прави редица изследвания и достига до крайния извод, че човешкия говор би могъл да предизвика вибрации върху диафрагма или диска, които са силно подвижни. Той решава да ги използва заедно в една обща електрическа верига. Така ученият успява да съумее да възпроизведе по този начин оригиналния звук.

Германският физик Йохан Райс, няколко години по-късно, създава инструмент, който възпроизвежда музикални звуци, но все пак е не може да възпроизведе на говор на човек. Изобретателят Александър Бел, американец произход, през 1877 г. стига до гениалния извод, че трансмисията на човешка реч би могла да бъде реализирана единствено с постоянна електрическа верига, след това вече е направен първият телефон, имаш способността да предаде и приеме говор на човек с добро качество и съответната тоналност.

Историята на изобретяването на телефона е бурна. Редица изобретатели са допринесли за изпълнение на гласовия сигнал през проводника. Първата заслуга да постигне търговски успех и открие широко разпространената употреба на телефона обаче е на американския изобретател Александър Греъм Бел, по професия учител в Бостън, Масачузетс.

Бел е построил експерименталния телеграф, който започва да функционира неочаквано един ден, защото едната и друга част са отделени. Произшествието дава идея на Бел да вникне във въпроса колко гласове могат да се възпроизвеждат на разстояние и така той изработва предавател и приемник, за които получава патент на седми март 1876 г. На десети март 1876 г., тъй като той и неговият помощник, Томас Уотсън, са били в подготовка за тестване на механизма, Бел разпилява някои киселини върху себе си. В друга стая, Уотсън, до приемника, чул ясно първото телефонно съобщение в историята на човечеството: "г-н Уотсън, елате тук; Искам."

Няколко часа след като Бел е патентовал изобретението си, друг американски изобретател, Елисей Грей, подава протестен документ до Патентното ведомство на САЩ, обявявайки, че той е на верния път към изобретяването на телефона. Други изобретатели, включително Меучи и Амос Долбер, също твърдят, че са изобретили телефона. Съдебни дела са били подадени от различни лица, а претенцията на Бел да бъде изобретател на първия телефон трябва да се защитава в съда общо около 600 пъти. Делото на Грей е решено в полза на Бел. Случаят на Mеучи никога не е разрешен, защото Meучи умира преди делото да бъде разгледаноот Върховния съд на Съединените щати.

  • Александър Греъм Бел
  • Фибро оптични нишки
  • Ранни телефони