Парка Евърглейдс

Евърглейдс е огромно блато, обхващащо голяма част от Южна Флорида. Формирало се е хиляди години в резултат на преливане на езерото Окехобе след проливните дъждове.

Евърглейдс се простира на югозапад от езерото до бреговете на Флорида и Мексиканския залив. Блатото се намира в плитък басейн от варовик, който започва на няколко км. северно от нос Сабъл в южната част на полуостров Флорида и се простира на север до езерото Окехобе. Блатото Евърглейд е наречено още "река на трева” и се простира на 13 000 кв. км. площ.

Евърглейдс е уникална влажна екосистема на границата на тропиците. В застоялата вода се развиват треви, гъсти гори и разнообразни животни, риби и птици. Образувано е започнало преди 8-10 хил. години в края на ледниковия период.

Климатът е тропически, саванен, характеризиращ се с горещи и влажни лета и топли и сухи зими. Температурите не падат под 18°C. Средните годишни валежи са над 130 мм.

Еверглейдс е било населено място от местни племена още преди стотици години. През 19 век е било храм на индианците, които са воювали с американските войски. Днес останалото местно население живее в резерват близо до централния град, в който основна дейност са казината, привличащи туристи и хора от източното крайбрежие.

Добре развито е селското стопанство, особено в северната част на района около езеро Окехобе. Отглежда се захарно цвекло, плодове и зеленчуци. Добре развит е също туризмът, около 1 милион души годишно посещават Еверглейдс.

През 20 век поради урбанизацията, Еверглейдс е силно променена като екосистема. Малко след 1900 г. са направени големи дренажни проекти. Построени са канали, заради което езерото Окехобе силно е намалено. Урбанизацията е особено интензивна след Първата световна война. Все повече вода е източвана от езерото, като наред с това се е развивало и земеделието. Повишеното използване на азотни и фосфорни торове води до замърсяване на водата. Освен всичко това в близост са построени две големи магистрали, свързващи изтока и запада. В добавка на това в района са внесени екзотични растения, като Малилуката и Бразилското книжно дърво, което силно нарушава екологичното равновесие в района.

През 1980 – 1990 години екологичните проблеми на Евърглейдс са обект на внимание от правителството. Района е обявен за национален парк и дейностите в него са силно ограничени с цел запазване на екологичното равновесие.

  • everglades-2