първична дъга

Дъгата е светлинна арка, включваща цветовете от целия спектър в тяхната естествена последователност, причинена от дъждовни капки вода, падащи през въздуха. Тя може да бъде видяна обикновено в небето в противоположната посока на слънцето, там където тя се съединява с дъждовната струя и също в близост до водопади – направо във водната маса от падащите капки дъждовна вода. 

В най-светлата или  първична дъга с форма на лък, често единствената, която може да бъде видяна, цветовете са подредени с червения най-навън. Над този невероятен лък от светлина е вторичната дъга, състояща се от вторият изумителен лък, в който цветовете са подредени в обратен ред на първичната дъга; този втори светлинен лъч е по-мъглив, поради двойното пречупване през дъждовните капки.

Когато слънчевата светлина навлиза в дъждовните капки, тя се пречупва или пада надолу, отразена от капките по такъв начин, че светлината се появява като спектър от цветове. Цветовете могат да бъдат видени, само когато ъгълът на пречупването между слънцето, дъждовните капка от вода и линията на наблюдение е между 40° и 42°.

Когато слънцето е ниско в небето, дъгата се появява изключително високо; когато слънцето изгрее по-високо, дъгата съответно се смъква по-ниско в небето, поддържайки критичните 40°- до 42°-ъгъл. В случай, че слънцето е на повече от 42° над хоризонта, никаква дъга не може да бъде видяна, защото прилежащият ъгъл преминава над главата на наблюдателя.